Sunday, June 26, 2011

Энд нэг хүн-би
Тийм өндөрт дүүлмээр-шувуу шиг
Тэр өндрөөс-нэг шувуу
Эндхийн амьдралыг хүсэж-хүн болно гэнэ

4 comments: