Friday, January 28, 2011

салхи бид хоёр найзууд

намайг хөнгөхөн ч гэсэн гунихад

намуухан салхи аргадаж

зүгээр хүслээ дага гэж

зөөлхөн шивнэн хэлдэг

салхи бид хоёр найзууд

сайн муугаа мэддэг андууд..

No comments:

Post a Comment