Sunday, January 16, 2011

тийм дээрээс хармаар..


Би шувуу шиг нисмээр

Бусдаас өндөрт дүүлмээр

Ийм ертөнцөд байснаа

Тийм дээрээс хармаар..

6 comments: