Monday, April 4, 2011

АЗ жарГАЛыг түүнэ..

“..Амьдрал надад бүгдийг өгсөн..”- гэд дуу байдаг.. тийм шүү.., бүгдийг өгч байна, бага багаар бүгдийг өгч байна, чимх чимхээр аз жаргалын амтыг.. тийм чимх чимхээр аз жаргалыг түүхсэн.. чимх чимхээр цуглуулахаар зугтдаггүй гэсэн..

No comments:

Post a Comment