Monday, April 4, 2011

Тэр харц яг хэвээрээ

Тэр харц яг хэвээрээ байх юм

Бүр ч илүү гүн

Тийм байхад хайр яаж

Тэгээд л хэвээрээ байна гэж

Тийм ихээр уучилсан сэтгэл

Тэгээд хаашаа хийсчэв..

Тэр харц нь яг хэвээрээ

Бүр ч илүү гүн байхад

Тийм миний биш хүмүүсээс хол

Туйлаас ганцаар байхыг хүснэ би..

No comments:

Post a Comment