Friday, June 8, 2012


чиний зүрхнээс л лав биш тийм үгс
миний зүрхэнд хүрч өвтгөөд байна
миний зүрхнээс л урсдаг тийм үгс
чиний зүрхний хаяанд ч буулгүй холдоод байх шиг..

No comments:

Post a Comment