Thursday, February 9, 2012

Эргэлзээ алга..

ямар ч бүр ямар ч эргэлзээ алга
чамайг хайрласаар байхад
ягаан сарнайд дургүй ээ
чамаас хүлээхгүй тэдэн шиг

2 comments: