Friday, February 18, 2011

далайд гарах хүсэл

эргээс далайруу биш харин далайгаас эрэгрүү далайд хүрэх чимээ ирдэг.. тэр чимээгээр далайд гарах хүсэл төрдөг.. /БЧХ-2 Дэлгэрийн захианы хэсэг/

далайд гарах хүсэл эрэг дээр байгаа надад төрсөн.. далайд гарах гээд их удаан бэлтгэсэн юм шиг санагдаж байна.. салхи минь зөөлөн илбэсээр л байгаарай..

1 comment: